Centar za posjetitelje u završnoj fazi

„Zeleni vrtovi Poilovlja” projekt su vrijednosti veće od 20 milijuna kuna. Građanima najvidljiviji njegov dio je uređenje zgrade starog kina u središtu Garešnice, koja će postati Centar za posjetitelje, smješten u blizini hotela. Osim što je otkriveno pročelje objekta, jučer je u njega stigao i veliki akvarij, u koji će useliti slatkovodne ribe ovog kraja.

Centar za posjetitelje nudit će mogućnost održavanja edukacija na temu zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, a bit će dostupan i laboratorij za biologiju. No, sadržaj projekta puno je širi od samog interijera zgrade: dio plana je i uređenje informativno-edukativnih punktova s dječjim igralištima u Kaniškoj Ivi i Hrastovcu, uz 12 kilometara šetnice na trasi stare pruge od Garešnice prema Kaniškoj Ivi i dalje u pravcu Banove Jaruge. Tu je i obilazak Poilovlja vodenim putem, čamcima, no posjetiteljima će biti dostupni i bicikli i dalekozori za najam, kao i turistički vodiči. Radi uspješnije realizacije, uključen je niz partnera te pojačana suradnja sa susjednim Lipikom, kako bi povezali i ojačali turističku ponudu dva grada.

Nema postova za prikaz