Sanirano divlje odlagalište otpada u Kostanjevcu

Foto- Sanja Semeš

Općina Berek sanirala je divlje odlagalište u Kostanjevcu. Prostor uz cestu prema vinogradima skrivao je mnoštvo otpada, kojeg su se nesavjesni pojedinci rješavali na taj način. Reagirali su mještani, a prošli tjedan sve je očišćeno.

Podsjećamo da korisnici odvoza komunalnog otpada odvojeni višak različitog otpada, pa tako i glomazni, mogu dovesti u reciklažno dvorište garešničkog Komunalca. To mogu učiniti u radno vrijeme odlagališta Johovača ili u Industrijskoj zoni, odnosno ulici u Garešnici, i to besplatno. Stoga nema potrebe za odlaganjem u prirodi, koju se time zagađuje, a dodatni trošak je sanacija divljih deponija. Upravo zbog toga, važno je pronaći i kazniti počinitelje takvih djela i zločina prema okolišu, kaže berečki načelnik Mato Tonković.

Nema postova za prikaz