Županija dodijelila prvi bike&bed certifikat

BBŽ

U tijeku je izrada idejnog građevinskog projekta za ishođenje lokacijske dozvole izgradnje cikloturističke rute u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar-Garešnica, s odvojcima za Banovu Jarugu i Grubišno Polje. Također, Bjelovarsko-bilogorska županija dodijelila je prvi certifikat za bike&bed smještajne objekte Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice, a u pripremi je još desetak za ostatak županije. Tu je više od 400 kilometara staza i međunarodnih ruta te se konstantno ulaže u cikloturizam. Do sada je to iznosilo oko dva milijuna kuna vlastitih te sredstava Ministarstva turizma, što se odnosilo na postavljanje informativnih tabli i solarnih stupova za popravak bicikala, kao i izradu mobilne aplikacije za biciklističke staze i rute na županijskom području.

Nema postova za prikaz