Obavijest o nestanku električne energije!

Elektra Križ, Terenska jedinica KUTINA obavještava cijenjene kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju biti privremeno prekinuta isporuka električne energije dana 02.06.2021(srijeda)

u vremenu od 09:00 do 09:45 sati za naselje Hercegovac, ulice: Stjepana Radića od kbr.1 do 27 i od 2 do 24, Omladinska od kbr.1 do 27 i od 2 do 6, Moslavačka od kbr. 146 do 152 i kbr. 158, Hrvatskih branitelja od kbr. 1 do 37 i od 2 do 42, Zdenačka cesta od kbr. 1 do 5 i od 2 do 4, Dragana Fuksa od kbr. 1 do 17 i od 2 do 18 i Braće Petr kbr.3

u vremenu od 09:45 do 10:15 sati za naselje Velika Trnovitica od kbr. 240 do 244

u vremenu od 10:00 do 10:45 sati za naselje Hercegovac, ulice Moslavačka od kbr. 21 do 209 i od 36 do 144 i od 166 do 210, Bukača Pepe od kbr. 1 do 11 i kbr. 2, Braće Petr od kbr. 2 do 4, Trg kralja Zvonimira od kbr. 1 do 6 i obje neparne strane

u vremenu od 11:45 do 12:30 sati za naselja: Ladislav, Velika Trnava, Hercegovac, Moslavačka ulica od kbr. 211 do 307 i od 212 do 302  i Ulica Ante Starčevića od kbr. 45 do 51 i od 4 do 46 te u naselju Pavlovac, Ladislavska ulica od kbr.1 do 7 i od 2 do 4.

Nema postova za prikaz