Župan Marko Marušić donio odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području općine Šandrovac

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić, na zahtjev Općine Šandrovac,  donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane sušom na području općine.

Zbog visokih temperatura i izostanka potrebnih količina padalina tijekom lipnja i srpnja na području većeg dijela županije, pa tako i općine Šandrovac, nastale su štete na ratarskim, povrtlarskim, voćarskim kulturama te livadama.

Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprima prijave šteta od oštećenika u roku od 8 dana od donošenja Odluke. Nakon toga dužno je unijeti sve zaprimljene prve procjene šteta u Registar šteta te prijaviti i konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku.

Nema postova za prikaz