Župan proglasio prirodnu nepogodu zbog suše na području Grada Čazme i Općina Dežanovac, Rovišće, Severin, Sirač i Velika Trnovitica

Na zahtjev Grada Čazme i Općina Dežanovac, Rovišće, Severin, Sirač i Velika Trnovitica, bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području navedenih općina.

U razdoblju od 1. lipnja do 15. kolovoza 2021. godine na području Grada Čazme i Općina Dežanovac, Rovišće, Severin, Sirač i Velika Trnovitica zbog suše uzrokovane visokim dnevnim temperaturama i minimalnim količina oborina na navedenom prostoru nanesene su velike materijalne štete na ratarskim kulturama, povrću i trajnim nasadima.

U prilogu se nalazi navedena Odluka i obrasci na kojima oštećeni podnose svoje prijave štete u roku od 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode.

Uz prijavu priložiti:

  • presliku osobne iskaznice
  • podatak o OIB-u (ako nije naveden na osobnoj iskaznici)
  • kopiju Lista A Zahtjeva za potporu i Lista B Prijave površina za 2021. godinu
  • preslika kartice računa

Nema postova za prikaz