Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Projektom „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR“ predviđena je izgradnja ukupno 15.326 m novih kanala odvodnje otpadnih voda. Svi planirani kanali se spajaju na postojeći sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Bjelovara.

Zbog nepovoljne konfiguracije terena na planiranim kanalima predviđeno je 10 crpnih stanica i 464m tlačnih cjevovoda. Ukupna duljina postojećih kanala za koje je snimanjem dokazano da ih je potrebno rekonstruirati, a bit će rekonstruirani do 2023. god., iznosi 2.595 m. Projektom će se provesti i nadogradnja i rekonstrukcija UPOV-a za aglomeraciju Bjelovar kapaciteta 47.000 ES uz izgradnju pratećih građevina i nadzorno upravljačkih sustava.

Predviđeno je, da će priključenost stanovništva na sustav vodoopskrbe na širem promatranom području (Bjelovar, Gudovac, Rovišće) iz postojećih 62% zbog projektne investicije i zbog priključivanja na postojeću mrežu, do 2023. godine porasti na 72%.

Glavni ciljevi projekta su rekonstruiranje i nadogradnja postojećeg UPOV-a, kapaciteta 47.000 ES na III. stupanj pročišćavanja s dispozicijom mulja, priključenje 2300 stanovnika na nove cjevovode odvodnje, poboljšanje protoke i hidrauličke kapacitete sustava odvodnje otpadnih voda –rekonstrukcijom postojećih cjevovoda, priključenje 778 stanovnika na nove vodoopskrbne cjevovode (na području Općina Rovišće), smanjenje gubitaka iz vodoopskrbnog sustava na vodoopskrbnom području za 3% (s postojećih 38% na 35%) rekonstrukcijom postojećih vodoopskrbnih cjevovoda.

Nema postova za prikaz