Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člankom 29.stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«,podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa “Sjeverna Bilogora“ objavljuje

N A T J E Č A J za provedbu tipa operacije 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva

koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020., za područje Općina: KAPELA, NOVA RAČA, ROVIŠĆE, SEVERIN, ŠANDROVAC, VELIKA PISANICA, VELIKI GRĐEVAC, VELIKO TROJSTVO I ZRINSKI TOPOLOVAC

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi: 1.925.734,50 HRK

Visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000,00 eura, točnije 113.278,50 HRK

Prihvatljivost korisnika i sve potrebne informacije mogu se pronaći u LAG Natječaju koji je objavljen na mrežnim stranicama LAG-a Sjeverna Bilogora (www-lag-sjeverna-bilogora.hr)

LAG Natječaj objavljen je 05.10.2021.

Prijave na LAG Natječaj kreću od 25.10.2021. i traju do 26.11.2021. godine.

Organizirat će se tri radionice na kojima će biti predstavljeni uvjeti prihvatljivosti na području OPĆINA:

OPĆINA ROVIŠĆE

(za područje Općina Kapela, Zrinski Topolovac i Rovišće) održat će se 05.10.2021. godine u 19:00 sati u prostorijama Općine Rovišće

OPĆINA VELIKO TROJSTVO

(za područje Općina Šandrovac, Severin i Veliko Trojstvo) održat će se 07.10.2021. u 19:00 sati u prostorijama Općine Veliko Trojstvo

OPĆINA VELIKA PISANICA

(za područje Općina Veliki Grđevac, Nova Rača i Velika Pisanica) održat će se 12.10.2021. godine u 19:00 sati u prostorijama Općine Velika Pisanica.

Nema postova za prikaz