Uređuje se okoliš i zelene površine uz DV Maslačak

Jedan od projekata na području Grada Garešnice je i onaj koji se odnosi na dodatna ulaganja u okoliš Dječjeg vrtića Maslačak u Garešnici, objekta na gajinskim livadama. Glavna zadaća je uređenje dvorišta i zelene površine uz vrtić, u što će biti uloženo 250 tisuća kuna, od kojih pola stiže iz gradskog proračuna.

Aktivnosti uređenja okoliša idu u dva smjera; jedan donosi nove sadnice drveća i grmova, a drugi obuhvaća modernizaciju dječjeg igrališta na koji je prvi dio novih sprava već stigao. S druge pješačke staze preostaje još jedna velika zelena površina koja s vremenom treba postati novi gradski park. Iako je zasad „prazno platno“, vizija je da se tematski nastavi na već postojeći Apollo park te da cijele gajinske livade postanu osmišljena, edukativna i najmlađima zanimljiva zona.

Nema postova za prikaz