Nastavlja se izgradnja kanalizacije u Bereku

U Bereku se gradi kanalizacija, koja je u završnoj fazi, znatno prije predviđenog roka. Zadovoljstvo izvedbom izražava i općinski načelnik MatoTonković.

Radovi na kanalizaciji u Bereku su pri kraju. Ostali su još samo dijelovi prema Ivanskoj i nešto prema Krivaji, a svi će ionako jednako biti priključeni i moći će je koristiti. I vrijeme dozvoljava i omogućava završetak radova, kaže načelnik Mato Tonković.

Dužina je 5.300 metara, a vrijednost skoro deset milijuna kuna, od kojih većinu snose Hrvatske vode, dok se 20 posto iznosa podmiruje iz općinskog proračuna.

Na području Općine Berek odvija se više kapitalnih projekata. U tijeku je prekrivanje novoizgrađenog Kulturnog centra u općinskom središtu, dok je u Podgariću sve spremno za asfaltiranje ceste u vikend naselju, od 900 metara.

Nema postova za prikaz