U Novoj Rači ovog tjedna započinje podjela kanti za odvojeno prikupljanje otpada

Foto: Komunalac Garešnica

U Općini Nova Rača ovog tjedna vršit će se podjela novih plavih i žutih kanti za odvojeno prikupljanje otpada. Spremnici su zapremnine 120 litara, a nabava je sufinancirana s 85% bespovratnih EU sredstava, dok je preostala sredstva osigurala Općina Nova Rača. Cilj ovoga projekta jest uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada te povećale količine reciklabilnog otpada.

DatumNaseljeUlica 
29.11.Nova RačaIvana Viteza Trnskog Trg Stjepana Radića Ljeskova Put groblju 
30.11.Nova RačaDr. Mateja Piškorića Sajmišna Prilaz sajmišnoj Račačka 
1.12.Stara Rača  
2.12.Tociljevac Sasovac  
3.12.Orlovac Slovinska Kovačica  
7.12. – 8.12.Bulinac  
8.12. – 9.12.Bedenik  
10.12.Drljanovac  
14.12.Kozarevac Račanski  
14.12. – 15.12Međurača  
16.12.Nevinac  
17.12.Dautan  

Nema postova za prikaz