Jučer je zasjedalo vijeće Grada Bjelovara

Jučer je sazvana bila i sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara, sedma po redu i vjerojatno zadnja ove godine. Vijećnici su raspravljali o pet točaka, među kojima je bilo donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta u Ulici Krste Frankopana čija je vrijednost milijun i 850 tisuća kuna. Na spomenuti natječaj nije pristigla niti jedna ponuda, stoga je predloženo novo raspisivanje koje je prihvaćeno jednoglasno. Vijeće je proteklo bez većih rasprava, osim kod teme koja se odnosila na otpis nenaplativog potraživanja s osnove poreza na potrošnju. Naime, riječ je o 66 subjekata, od kojih su dvije pravne osobe, a ukupna potraživanja od strane Grada iznose 458 tisuća kuna.

Nema postova za prikaz