Općina Berek ima proračun za 2022. godinu!

Vijećnici Općine Berek jučer su usvojili proračun za 2022. godinu, u iznosu od 18.394.400 kuna. Od toga se većina sredstava, 13.360.000 kuna, očekuje iz Eu-fondova, za provedbu projekata. Pri kraju je izgradnja Kulturnog centra i kanalizacije, a planira se gradnja dječjeg vrtića u Bereku. Zajedno s pomoći za ogrjev socijalno ugroženima od 40.000 kuna i programom Zaželi od 612.000 kuna, iznos se penje na 14 milijuna kuna.

Na tekuće radove osvrnuo se načelnik Mato Tonković, izdvojivši da je cesta u vikend-naselju Podgarić asfaltirana, tako da su se i sami vlasnici iznenadili. Kanalizacija napreduje prema Krivaji, a ostaje još donji dio naselja. Počela je i ugradnja panela za struju na Kulturnom centru, ne samo stiropora za fasadu.

Bilo je riječi i o sustavu Civilne zaštite, Planu razvoja u idućoj godini, koji je donijet, kao i o smjernicama djelovanja do 2025. godine, na posljednjem ovogodišnjem zasjedanju berečkih vijećnika.

Nema postova za prikaz