Nastavljaju se pripreme za izgradnju vrtića u Bereku

U Općini Berek započeli su s pripremama za izgradnju dječjeg vrtića. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole i ostalih suglasnosti, kako bi se izradio projekt za prijavu na natječaje. Objekt bi sadržavao tri grupe djece- jaslice, malu i veliku, za 52 mališana. Predviđena lokacija je na ulazu u Berek, pored već izgrađenog parkirališta za groblje.

Načelnik Mato Tonković ističe kako je projekt u fazi izrade projektne dokumentacije, za ishođenje građevinske dozvole, čije se izdavanje očekuje.

– To su opsežni radovi, kako bi sve bilo spremno za prijavu na koji od natječaja iduće godine, a potom i početak gradnje. Upita ima puno, a imamo i dovoljno djece. Sada na darivanju Djeda Božićnjaka bilo ih je 115, do četvrtog razreda Osnovne škole – pojasnio je načelnik Tonković na sjednici Općinskog vijeća.

Nema postova za prikaz