Nakon uspješne turističke sezone, Ministarstvo turizma i sporta nastavlja s reformom sustava

Nakon izuzetno uspješne turističke sezone, pandemiji unatoč, pred Ministarstvom turizma i sporta je novo izazovno razdoblje. Očekuje se daljnja reforma turističkog sustava koja je započela još 2019. godine novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a čiji je cilj usmjeriti poslovanje i djelovanje turističkih zajednica prema modelu destinacijskog menadžmenta u skladu s modernim trendovima funkcioniranja turističkih organizacija. “Namjera nam je, između ostaloga, učiniti turističko tržište dostupnijim, ali i konkurentnijim te svima onima koji svojim vještinama mogu doprinijeti što kvalitetnijem pozicioniranju Hrvatske kao održive i odgovorne turističke destinacije pružiti priliku da to i pokušaju ostvariti, uz jasno definirane uvjete” – istaknula je državna tajnica Sandra Herman te je napomenula da u ovom trenutku u Hrvatskoj postoji 301 turistička zajednica, dok ih je krajem 2019. godine bilo 314.

Ovo smanjenje broja TZ-ova u roku od dvije godine, u velikoj je mjeri rezultat odredaba novog Zakona kojim se uređuje sustav jer isti stimulira formalna i projektna udruživanja, pa su tako neke zajednice izgubile svoj pravni status no, u stvarnosti su nastavile djelovati spojivši se s drugim zajednicama ili JLS-ima u svojoj blizini u turističke zajednice područja. Ovaj vid udruživanja omogućuje bolje brendiranje i promociju mikrodestinacija, što su mnoge zajednice prepoznale i to posebice na kontinentu, pa tako u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo čak 20 formalno udruženih turističkih zajednica područja.

Razvoj kontinentalnog turizma

I formalna i neformalna, odnosno, projektna udruživanja financijski se, početkom godine, stimuliraju sufinanciranjem programa i projekata iz posebnog fonda HTZ-a za udružene turističke zajednice. Hrvatska turistička zajednica, kao krovna organizacija turističkog sektora, dio sredstava od naplaćene turističke pristojbe i članarine prikuplja i u drugi namjenski fond, onaj namijenjen zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinent. “Logično je da se turistički slabije razvijena područja u Hrvatskoj nalaze uglavnom na kontinentu, pa je sasvim jasna namjera Ministarstva ovim zakonskim promjenama putem namjenskih fondova ulagati značajna financijska sredstva u razvoj kontinentalnog turizma. Konkretno, u 2022. godini radi se o iznosu od oko 55 milijuna kuna” – zaključuje Herman te ističe da će u narednom razdoblju uslijediti razvoj u smjeru tranzicije turizma na inovativan, otporan i održiv sustav.

Učinci turizma tako se više neće promatrati kroz broj dolazaka i noćenja već kroz ravnotežu povoljnih financijskih učinaka, utjecaja na kvalitetu života lokalnog stanovništva, okoliš i zadovoljstvo radnika.
Naime, u tijeku je i izrada nove desetogodišnje Strategije razvoja održivog turizma kojom će se definirati glavni razvojni smjerovi i područja intervencija, odnosno reformi, kako bismo do 2030. ostvarili strateški cilj, a to je pozicioniranje Hrvatske kao globalno konkurentne destinacije održivog turizma. Održivosti hrvatskoga turizma dugoročno će doprinijeti i ulaganja iz NPOO u iznosu od 2,2 milijarde kuna, koja će omogućiti financiranje projekata koji doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji kao i društvenoj održivosti turizma.

Direktorima četverogodišnji mandat

Sukladno zakonskim odredbama, daljnju reformu turističkog sustava početkom 2022. godine provesti će same turističke zajednice gradova, općina i županija, uključujući i Hrvatsku turističku zajednicu kao krovnu organizaciju, a koje u prvoj polovici godine moraju raspisati natječaje za svoje direktore i to na četverogodišnji mandat.

Natječaji za izbor 300-tinjak direktora turističkih zajednica u zemlji donose i nove promjene, a ključna novost je ta da će direktori moći biti i osobe bez iskustva u turizmu te će se na natječaj moći javiti širi krug ljudi nego što je to bilo moguće do sada. Osim toga, novim ugovorima značajno im se mijenja i radni status. Umjesto ugovora na neodređeno koji sada imaju, sklapati će se ugovori na određeno, na četiri godine trajanja mandata.

U prijedlogu Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama, a koji je na eSavjetovanju do 9. siječnja 2022. godine, dana je mogućnost da se na natječaj za direktora jave i osobe koje imaju radno iskustvo na upravljačkim funkcijama izvan područja turizma, ali se u tom slučaju traži dvostruko više godina radnog iskustva nego kod osoba koje imaju radno iskustvo na poslovima u turizmu.

Također, u prijedlogu pravilnika propisano je da kandidat prilaže četverogodišnji program rada TZ koji mora biti usklađen sa strateškim dokumentima dok je do sada bio dovoljan jednogodišnji program rada. “Na taj način se osigurala mogućnost pristupa svim stručnjacima koji su ostvarili izuzetne rezultate u području upravljanja u marketingu i sličnim djelatnostima koje itekako mogu doprinijeti razvoju destinacije, a ne ograničivši se samo na stručnjake u turizmu. To je osobito važno za razvoj kontinentalnog turizma, gdje je potrebno novo brendiranje i razvoj destinacije. Isto tako, održivi razvoj turizma koji mi želimo, zahtijeva puno više znanja, koja uključuju i okolišni aspekt i odgovor na klimatske promjene, digitalizaciju, a možda i najbitnije od svega društvenu održivost i bolji život lokalnog stanovništva. Sva ta znanja ne mogu se ograničiti isključivo na ona do sada stečena u turizmu” – objašnjava državna tajnica Herman.

Nema postova za prikaz