Druga monografija OŠ Slavka Kolara Hercegovac svijetlo dana ugledat će krajem siječnja

‘Na pravom putu: 2000-ite do 2020-e godine’, naziv je monografije OŠ Slavka Kolara Hercegovac koju je pripremila Vera Obrovac sa suradnicima, a koju financira Ministarsto znanosti i obrazovanja. Ona je nastavak na monografiju Naših 150 godina koju je napisala i uredila s pokojnim profesorom Stjepanom Banasom. Sastoji se od 12 poglavlja, odnosno 10 razrada, uvoda i zaključka, a ukupno 103 stranice.

Poglavlje naziva ‘ Naša prepoznatljivost’ najdulja je cjelina u monografiji, a nakon njega valja izdvojiti i priloge koje su napisali Zrinka Cvjetojević, Jasna Vrbanić, Silvio Vacek i Juraj Marković.

Kada je u pitanju uređivanje monografije, Ivan Kovač napravio je kompletnu grafičku pripremu, a Zdravko Damjanović naslovnicu za koju je odabrana fotografija škole. Također, Vladimir Strugar, bivši ministar prosvjete i športa, napisao je recenziju.

Lektorice monografije su Barbara Evaj i Dijana Lacković, a ona je trenutno u tiskari Horvat. Bit će izdana u 230 primjeraka, a očekuje se krajem siječnja.

Nema postova za prikaz