Županija objavila Javni poziv za dodjelu priznanja

Foto: bjelovar.info

Objavljen je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije. Kako stoji u pozivu, to su iskazi javne pohvale domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijele promicanju ugleda Bjelovarsko-bilogorske županije. Četiri su kategorije – Povelja počasnom građaninu Bjelovarsko-bilogorske županije, Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije, Plaketa „Tihomir Trnski“ te Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije. Dodajmo još da se ona dodjeljuju tijekom obilježavanja Dana Bjelovarsko-bilogorske županije.

Kako stoji na službenim stranicama županije, prijedlog za proglašenje domaćeg ili stranog državljanina počasnim građaninom Bjelovarsko-bilogorske županije može dati župan, te radna tijela Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijedlog za dodjelu Povelje Bjelovarsko-bilogorske županije, Plakete Tihomir Trnski i Medalje Bjelovarsko-bilogorske županije može dati župan, radna tijela Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, te fizičke i pravne osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građani.

Na zahtjev Odbora za dodjelu povelja i priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije, podnositelj prijedloga je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.
Prijedlozi s nepotpunim podacima i obrazloženjem dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove, te na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije), s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 5/96, 29/09) podnose se Odboru za dodjelju povelja i priznanja na adresu: Odbor za dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8.

Rok za podnošenje prijedloga je do 16. veljače 2022. godine

Nema postova za prikaz