Praktični prikaz rezidbe vinograda u Dišniku

U Dišniku je danas prikazana rezidba vinograda i voćnjaka, uz pomoć Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede. Organizator je garešnička Udruga vinogradara i voćara, čiji su se članovi okupili na Poljoprivrednom gospodarstvu Gašparec. Kako je istaknula domaćica, predsjednica udruge Ankica Gašparec, prilika je to da članovi nešto nauče ili pokažu jedni drugima, a ujedno je organizirana i edukacija o zaštiti nasada voćaka i vinograda.

Praktično savjetovanje s prikazom rezidbe održala je Grozdana Grubišić Popović, viša stručna savjetnica Ispostave u Grubišnom Polju. Često, kaže, savjetuje da je „manje više“, jer je vlasnicima voćaka i vinograda žao nešto odrezati, stoga su važne ovakve edukacije na terenu, da uoče grešku.

Nema postova za prikaz