Radovi na postavljanju polupodzemnih spremnika na području Garešnice u završnoj fazi

Radovi na postavljanju polupodzemnih spremnika na području Garešnice u završnoj su fazi. Riječ je o deset lokacija na kojima su po četiri spremnika– za plastiku, staklo, papir i komunalni otpad. Iako je riječ o modernim ekološkim rješenjima, kod građana još uvijek postoji doza straha, prije svega zbog mogućih neugodnih mirisa i to samom središtu grada, gdje ih je većina i smještena. Nema razloga za takvu brigu, kaže gradonačelnik, Josip Bilandžija:

Investicija je to od oko milijun kuna, od čega je 200 tisuća financirao garešnički Komunalac, čiji radnici i postavljaju spremnike. Krajnji cilj je građanima omogućiti i olakšati recikliranje otpada, ali i smanjiti količinu otpada koja završava na mjestima koja za to nisu predviđena. Dodatna mogućnost za odlaganje su i reciklažna dvorišta te ovime raste broj opcija građanima za zbrinjavanje, ne samo kućnog otpada, već i svega onoga što im više ne treba. Stoga Bilandžija moli građane da to iskoriste i ne odbacuju smeće u prirodu:

Svaka sanacija takvih, divljih odlagališta iziskuje dodatni novac koji se može i pametnije iskoristiti i uložiti. Stoga, čuvajmo okoliš, dodaje:

I susjedne općine postavile su polupodzemne spremnike, dok svi zajedno koriste i odlagalište otpada Johovača, na kojem su u tijeku radovi rekonstrukcije te je u planu povećanje kapaciteta.

Nema postova za prikaz