Masterplan prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije

Danas je u vijećnici HGK, Županijske komore Bjelovar održana završna konferencija projekta “Masterplan prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije”. Posljednji je to korak u ostvarivanju petogodišnjeg posla koji je iznjedrio važan dokument za prometni razvoj naše županije. Masterplan prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije, provodi Bjelovarsko-bilogorska županija. Riječ je o projektu sufinanciranom iz Kohezijskog fonda. Ukupno je vrijedan nešto više od 6 milijuna 803 tisuće kuna. Europska unija financirala ga je s bespovratnim iznosom od 5 milijuna i 782 tisuće kuna, dok je iz Ministarstva regionalnog razvoja sufinanciran s 510 tisuća kuna. Masterplan prometnog sustava BBŽ bit će podloga za postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava sukladno potrebama gospodarstva i stanovnika koji integrira dugoročna razvojna promišljanja te omogućuje donositeljima politika transparentne i pravovaljane informacije za odluke o ulaganjima u prometu. O tome je više na završnoj konferenciji govorila pročelnica županijskog Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Martina Posavac Ćurić.

Svrha izrade Masterplana je analizirati i ocijeniti trenutačno stanje prometnog sustava unutar županije te utvrditi bitne odrednice njegovog davljenjeg razvoja primjerenog gospodarstvu i lokalnom stanovništvu. Cilj je ostvarenje višestrukog pozitivnog efekta kroz jačanje konkurentnosti gospodarstva i osiguranje održivog prometnog sustava. Pripremljen je za razdoblje od 2020. do 2030. godine. Definirao je buduće mjere, odnosno infrastrukturu, rad i organizaciju u sektoru prometa, vezane uz međunarodni unutarnji promet, u svim prometnim segmentima, neovisno o izvoru financiranja. Definiranim mjerama poboljšat će se prometne povezanosti i koordinacije sa susjednim zemljama, dostupnost prijevoza putnicima na dugim relacijama unutar Hrvatske, regionalne povezanosti putnika u Hrvatskoj i promicanje teritorijalne povezanosti, dostupnosti prijevoza putnicima unutar glavnih aglomeracija i dostupnost teretnog prijevoz unutar Hrvatske. Prometna obilježja BBŽ sa svojom cestovnom mrežom je dovoljno razgranata, ali je niske prometne razvijenosti s natprosječnom gustoćom u odnosu na prosjek Hrvatske. Prometna povezanost je od ključnog je značaja za održiv gospodarski razvoj i omogućavanje bolje mobilnosti u regiji, koja je već sada gospodarski napredna u svim sustavnim djelovanja. Krajnji korisnici ovog projekta su svi stanovnici županije kojima će se riješiti problemi vezani uz nedostupnost, dužinu, troškove i sigurnost putovanja Razrađen je bolji sustav lokalnog i regionalnog autobusnog prijevoza koji je važan za rjeđe naseljena područja, gustoću radnih mjesta, postojeću cestovnu liniju, ali i za turistička područja, bolja povezanost različitih vidova prijevoza, povećanje teretnog prometa na željezničkoj pruzi itd. Prometno najznačajniji pravci za Županiju su smjerovi od Bjelovara prema Zagrebu i Sisku, Varaždina do Bjelovara, od Bjelovara preko Daruvara i Pakraca do Okučana, od Republike Mađarske preko Virovitice i Đurđevca do Bjelovara. Prometni sustav na području županije čine cestovni, željeznički i zračni prometni sustavi koji zadovoljavaju potrebe u putničkom i u teretnom prometu. Prometno-geografski položaj Bjelovarsko-bilogorske županije je relativno povoljan jer omogućava pristup trasama prometnih pravaca za povezivanje zemalja istočne Europe i Bliskog istoka sa zemljama zapadne i srednje Europe, iako oni ne prolaze prostorom županije. Promet je uglavnom koncentriran oko gradskih središta Bjelovara, Daruvara, Čazme, Grubišnog Polja i Garešnice. Prometna mreža na području Bjelovarsko-bilogorske županije sastoji se od, cestovne mreže, željezničke mreže, mreže javnog prijevoza, mreže biciklističkih staza, prometnih terminala. Ukupna dužina postojeće cestovne mreže razvrstanih cesta, državne, županijske i lokalne ceste prema podacima iz 2018. godine iznosi 1.181 km. Izradom Masterplana dobili smo strateški dokument koji će predstavljati strateško utemeljenje za sve buduće prometne projekte, ubrzati pripremu prometnih projekata u zoni obuhvata i povećati vjerojatnost njihovog financiranja iz europskih fondova i drugih financijskih izvora te će pridonijeti razvoju cijele županije” – rekla je na završnoj konferenciji projekta pročelnica Posavac-Ćurić.

Masterplan prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije osigurat će učinkovitiji prometni sustav, temeljen na modernoj infrastrukturi, boljem planiranju, upravljanju i održavanju sustava. Sve će to osigurati smanjenje štetnog utjecaja prometa na okoliš i ljude, smanjenje prometne zakrčenosti, povećanje sigurnosti u prometu i podići kvalitetu življenja svih stanovnika naše županije.

Župan Marko Marušić na završnoj je konferenciji uz ostalo je istaknuo što u budućnosti Masterplan znači našem kraju i njegovim stanovnicima.

Zadovoljstvo mi je nakon što smo krajem 2017. krenuli u izradu Masterplana i nakon nekoliko godina intenzivnog rada smo uspjeli završiti ga, na čemu čestitam pročelnici i njezinim suradnicima. Masterplan je strateški dokument koji nam je iznimno bitan kako bismo mogli aplicirati na domaće i EU fondove. Što cesta znači znamo, ona znači život. Zbog toga me uvijek veseli činjenica da prvi kilometri brze ceste dolaze u našu županiju. Riječ je o dovršetku brze ceste do Bjelovara. Ono što nas iznimno veseli, a imamo punu podršku Vlade u tome, je njezin nastavak kroz polovinu naše županije. Sve će to doprinijeti kako jačanju gospodarstva tako i turizma. I što je najbitnije to će doprinijeti ostanku mladih u našoj županiji. Zbog toga nam je ovaj strateški dokument u kojem je struka rekla svoje, a sve u korist sigurnosti prometa, ali i podizanja kvalitete prometnica na području županije, jako važan. Želim da nam taj dokument bude bitan papir u postizanju što kvalitetnijeg i što funkcionalnijeg prometnog sustava naše županije” – istaknuo je župan Marušić.

Izvor: BBŽ

Nema postova za prikaz