Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko -bilogorske županije za 2022. godinu

Foto: Marko Marušić/Facebook

Na stranicama županije objavljen je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko -bilogorske županije za 2022. godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata u kulturi, koji će se financirati/sufinancirati u 2022. godini iz Proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije, u područjima od interesa za Bjelovarsko – bilogorsku županiju. Pravo podnošenja prijave imaju kulturno-umjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2022. godinu iznosi od 160.000,00 kuna odnosno 21.235,65 eura. Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), prijavitelj je dužan osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za prijavu projekta je 14. prosinca 2022. godine.

Nema postova za prikaz