Prvi proračun u eurima Općine Berek

Proračun za 2023. godinu donijeli su sinoć vijećnici Općine Berek. Iznosi 2 428 392 eura, uključujući kapitalna ulaganja za izgradnju vrtića u Bereku i poučne staze na Moslavačkoj gori. Više, Mira Cindrić iz računovodstva Općine:

Spomenuto se prenosi u iduću godinu jer ove nije realizirano, a time je prvim ovogodišnjim izmjenama proračun izvršen sa 60 posto plana. Predviđeno je i 45.000 eura za ulaganja u domove, odnosno prijave na natječaje te isto toliko za ceste. Očekuje se i 270.000 eura za odštete od nepogode te još pola milijuna eura za Kulturni centar.

Sve odluke bile su jednoglasne, pa tako i ona kojom vijećnici Bereka nisu prihvatili povećanje cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, prema prijedlogu garešničkog Komunalca, koji za razloge navodi veće cijene energenata te goriva, rada, održavanja i amortizacije. Odlučeno je da će proslijediti primjedbe u tvrtku, u kojoj imaju 12,4 posto vlasništva. U istom omjeru, sudjelovat će u troškovima zatvaranja dijela odlagališta Johovača, koje stoji 625.000 eura.

Vijećnici su izglasali i sufinanciranje smještaja djece u okolne vrtiće i obrte za usluge dadilja. Vezano za Civilnu zaštitu, donijet je Plan razvoja za iduću godinu te smjernice do 2026.

Nema postova za prikaz