Obnovom šumskih cesta do održivog razvoja i manje požara

Foto- Željko Filipec

Na sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šuma, Udruga privatnih šumovlasnika Garešnica ponovno ne može računati. Javni poziv za održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. godinu, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 19. siječnja za područje primorske Hrvatske. Odnosi se na površine do 20 hektara, s rokom podnošenja do 20. ožujka, a pored primarne uloge šumskih prometnica u održivom gospodarenju šumama, cilj je i doprinos u borbi protiv šumskih požara, odnosno smanjenju požarnog opterećenja.

Prije nekoliko godina, garešnička udruga prijavila je obnovu čak sedam šumskih cesta, no niti jedna nije prošla, isto tako ni na Mjeri 4.3.3.. Obzirom da je sve teže doći do sredstava, malo se može napraviti, kaže predsjednik Željko Đuran. Lani su, kaže, ostvarili 3.000 kuna od Grada Garešnice te tisuću i pol kuna članarine, a raspolažu s 2050 hektara pod šumom.

Ovog proljeća planiraju edukaciju za članove i ostale zainteresirane, u suradnji sa šumarskom savjetodavnom službom, odnosno Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede.

Nema postova za prikaz