Socijaldemokrati reagirali na novi prijedlog Pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

Socijaldemokrati su reagirali na novi prijedlog Pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima. Priopćenje, koje su nazvali “Odriče li se naša županija poljoprivrednika ili je u pitanju previd?”, prenosimo u cijelosti:

“Ovo pitanje nužno je postaviti jer iako nije došlo do poboljšanja trenutne situacije u odnosu na prethodnu, nije došlo do prijeko potrebne reakcije Bjelovarsko-bilogorske županije na prijedlog novog Pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima prema kojem pojedini gradovi i općine gube taj status.

Čini se da je naša županija sa (do sada) značajnim prirodnim ograničenjima jednim tekstom postala područje bez ikakvih ograničenja, odnosno skoro pa savršena za bavljenje svim vrstama poljoprivrednih proizvodnji.

Jesmo li došli do toga da će tekst na Wikipediji „Bjelovarsko-bilogorska županija smještena je na sjeverozapadu Hrvatske. U gospodarskom smislu najjača poljoprivredna županija u Hrvatskoj.“ ostati samo mrtvo slovo na papiru?

Socijaldemokrati su jedina stranka u Hrvatskoj koja je reagirala na novi prijedlog pravilnika jer su svjesni, što to u konačnici znači za hrvatske poljoprivrednike, a pogotovo one u našoj županiji.

Dugoročno gledajući, ovakvim pristupom kategorizaciji određenih područja i ukidanjem dosadašnjih statusa, poljoprivredni proizvođači će dobiti dodatni udarac na već ionako tešku financijsku situaciju preskupe proizvodnje, koja je na područjima s ograničenjima i skuplja nego na nekim drugim područjima. Taj financijski dodatak je bio instrument za neki vid pomoći povećanih troškova proizvodnje.

U nastavku reakcija Socijaldemokrata na novi prijedlog Pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima.

“Uz članak 2. Pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

Novim prijedlogom članka 2. umjesto dosadašnji sedam kriterija za određivanje područja sa značajnim prirodnim ograničenjima ostaje dosadašnji pet, a kriteriji „niska temperatura i „suša“ brišu se. Izmjenom kriterija, te izbacivanjem kriterija niske temperature i suše iz Pravilnika dovode se u nepovoljan položaj jedinice lokalne samouprave čiji teritorij obilježavaju upravo navedene karakteristike koje dovode do otežanog obavljanja poljoprivredne aktivnosti na tim područjima. Navedeni kriteriji su stvarne nepovoljne prirodne karakteristike predmetnih područja i pojava navedenih prirodnih uvjeta. Niske temperatura i suša dovodi do specifičnih problema u obradi zemlje, odnosno do specifičnih problema radi tih prirodnih uvjeta na koje sam poljoprivrednik ne može utjecati. Stoga je nužno zadržati ranije kriterije te u dodatak 2. Popis JLS koje su razvrstane u ZPO, vratiti one JLS koje karakteriziraju upravo niske temperature i suše. Klimatske promjene doprinose navedenim nepovoljnim uvjetima za poljoprivrednu proizvodnju, povećanjem troškova i snižavanjem prinosa, čija posljedica je smanjenje površina pod poljoprivrednom obradom i posljedično odljev stanovništva iz takvih krajeva. Cilj poljoprivredne politike svakako je održavanje poljoprivredne proizvodnje u svim područjima, pa tako i na područjima s nepovoljnim uvjetima za poljoprivredne aktivnosti, što niske temperature i suša svakako jesu. Stoga predlažemo da se u predmetni Pravilnik kao kriterije u članku 2. stavku 2. dodaju izostavljeni kriteriji suše i niskih temperatura.

U Dodatku 2. iz popisa područja sa značajnim prirodnim ograničenjima brisane su pojedine općine i gradovi. Budući da smatramo da je razdoblje od četiri godine kratko da bi se značajnije promijenile karakteristike tla, a imajući u vidu da su brisane općine i gradovi po važećem Pravilniku ispunjavale sedam kriterija, tražimo da se javno objavi Studija s analizom tla na temelju koje su brisane navedene JLS.

Budući da studija analize tla do sada nije javno dostupna, smatramo da je ugrožena transparentnost samoga postupka odlučivanja o uvrštavanju ili brisanju JLS koje ne zadovoljavaju, odnosno zadovoljavaju potrebne kriterije.

Klub zastupnika Socijaldemokrata“

Nema postova za prikaz