Ulaganja u cikloturizam i na području TZ Sjeverna Moslavina

Ilzvor: pexels/ilustracija

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dvije su najpoznatije ciklo-rute – Županijska koja spaja sve gradove u županiji te Međunarodna ruta Lonjsko polje – Balataon. S obzirom na to da je cikloturizam jedan od važnijih oblika turizma i ima osobitu važnost u turističkom razvoju kontinentalnog dijela Hrvatske, u njega ulaže i TZ Sjeverna Moslavina.

Prošle su godine prijavljena dva projekta, a dobivena sredstva, kojima su obilježene i kreirane nove biciklističke rute te postavljene tri servisne stanice za popravak bicikala, su se povukla iz Fonda za udružene turističke zajednice (nešto više od 67 tisuća kuna) te Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (nešto više od 40 tisuća).

Ruta koja povezuje Općinu Hercegovac i Grad Garešnicu nazvana je Rural bike ruta 1 te se ona nastavlja i preklapa s postojećim međunarodnim, državnim i županijskim rutama. Nadalje, spaja se i nastavlja na drugu novooznačenu biciklističku rutu – Rural bike ruta 2, a koja povezuje Garešnicu – Veliku Trnoviticu – Hercegovac te je tako kreirana kružna biciklistička ruta dužine 37 km, a koja spaja sve tri jedinice lokalne samouprave udružene u TZ Sjeverna Moslavina.

Nema postova za prikaz