Biciklom i starom prugom od Bjelovara preko Grubišnog Polja do Garešnice

Ovdašnji stanovnici dobro znaju na što se misli kad se kaže „Stara pruga“, no to je ujedno i koridor nove biciklističke staze  na ruti Bjelovar- Garešnica. Riječ je o biciklističkoj stazi od 80 kilometara koja će povezati tri grada; Bjelovar, Grubišno Polje i Garešnica te šest općina na toj ruti. Prolazit će kroz općine Nova Rača, Severin, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Hercegovac, Velika Trnovitica i prirodu bez prometa automobila, što će biti prvi takav projekt u Hrvatskoj. Većina terena u posjedu je Hrvatskih željeznica, ali u vlasništvu države, a obzirom da deseljećima nije u funkciji u putničkom prometu, podržavaju ideju. Tako je Bjelovarsko- bilogorskoj županiji, za revitalizaciju tog trenutno većim dijelom zapuštenog terena, krajem prošle godine odobreno bespovratnih 2,4 milijuna kuna. Usmjerena su upravo na izradu projektne dokumentacije, što bi trebalo biti završeno do ljeta iduće godine nakon čega je plan aplicirati na natječaje EU fondova, kako bi se iznašla sredstva za radove koji se procjenjuju više od 19 i pol milijuna eura. „To je jedan od naših najambicioznijih projekata“, kaže župan Marko Marušić.

Projekt obuhvaća sanaciju postojećih i gradnju novih mostova, izgradnju odmorišta za bicikle, asfaltiranje staze i postavljanje rasvjete. Dovršetkom, ruta će povezati i već neke postojeće lokacije, u koje su lokalne sredine već uložile novac, kao što je Lovrakov centar u Velikom Grđevcu, izletište „Bara“ u Grubišnom Polju ili Poilovlje u Garešnici. Podsjetimo, trasa stare pruge od ’60-ih godina prošlog stoljeća nije u funkciji putničkog prometa, a za koju godinu cijelom duljinom njome će se ponovno moći putovati, ali ne vlakom, već biciklom.

Nema postova za prikaz