Župan Marušić potpisao ugovore za dva projekta s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je dva projekta Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a ugovore o sufinanciranju tih projekata na prigodnoj svečanosti u Pleternici ministar Šime Erlić uručio je županu Marku Marušiću. Prema potpisanim ugovorima Ministarstvo će iz Programa podrške regionalnom razvoju i Programa održivog razvoja lokalne zajednice sufinancirati projekt unutarnjeg uređenja i obnove zgrade Školskog dispanzera u Daruvaru vrijedan 136.000 eura te projekt izgradnje i uređenja dječjeg igrališta u Športsko-rekreacijskom centru Kukavica vrijedan 54.423,90 eura.

Osim Županiji ugovori o sufinanciranju u Pleternici su uručeni i gradovima Daruvaru, Grubišnom Polju, Garešnici i Čazmi te općinama Veliki Grđevac, Hercegovac, Velika Trnovitica, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Kapela, Đulovac, Štefanje, Rovišće, Šandrovac, Dežanovac, Severin, Nova Rača, Končanica, Ivanska i Sirač.

Nema postova za prikaz