Čišćenje putnih jaraka je važno

Održavanje nerazvrstanih cesta mostova, poljskih putova i kanala, u sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture, dio je brige lokalne uprave. U Općini Hercegovac upravo ovih dana se radi na iskopu i čišćenju putnih jaraka, posao za koji je u ovogodišnjem proračunu predviđen iznos veći od 16 tisuća eura. To dovoljno govori da je riječ o redovnom poslu, kako bi se spriječilo zadržavanje slivnih ili otpadnih voda uz kuće i moguće izlijevanje iz korita jarka ili kanala. U programu spomenute zadaće, najveća stavka odnosi se na uređenje nekoliko nerazvrstanih cesta, poput one pored Doma zdravlja ili uz groblje u Hercegovcu. Na popisu je i nekoliko prilaza na prometnicu s polja, a nedavno je dovršeno asfaltiranje tih nekoliko dionica.

Nema postova za prikaz