Načelnik Boro Bašljan o radovima na mjestom domu u Velikoj Trnavi

Brojni su mjesni domovi, zahvaljujući potporama iz fondova, posljednjih godina potpuno obnovljeni. U te objekte se kontinuirano ulaže i na području Općine Hercegovac, a trenutno je u fokusu mjesni dom u Velikoj Trnavi. Zakotrljalo se prije nekoliko godina prvo uređenjem okoliša, uklanjanjem ruševnih građevina, na mjestu kojih je uređeno dječje igralište, a lani je izgrađena i velika natkrivena terasa, za aktivnosti na otvorenom.

Kompletna obnova obuhvatila je niz radova, čiji rezultat je proširenje glavne sale koja sad može primiti više gostiju. U planu je i nova faza radova koja će obuhvatit će prenamjenu prostora koji je prije služio za skladište i trgovinu.

Osim na mjesnom domu, u Velikoj Trnavi ovog ljeta su se radovi odvijali i na mrtvačnici na kojoj su stari, dotrajali prozori zamijenjeni novima.

Nema postova za prikaz