Okrugli stol i edukacija o prirodnim katastrofama

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa Služba civilne zaštite Bjelovar i Grad Čazma, 12. listopada 2023. u Multifunkcionalnom centru Čazma organizirali i održali okrugli stol na temu prirodne nepogode – olujnog nevremena koje je 15. rujna 2022. godine zadesilo Grad Čazmu i druge dijelove Bjelovarsko-bilogorske županije.

Na okruglom stolu su sudjelovale predstavnice Državnog hidrometeorološkog zavoda, Službe za vremensku analizu, verifikaciju i prognostički sustav Tanja Renko i Petra Mikuš Jurković, kao i predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav CZ koje su bile uključene u saniranje posljedica nepogode – Vatrogasna zajednica BBŽ (zapovjednik Josip Heger), Gradsko društvo Crvenog križa Čazma, JVP Čazma (zapovjednik Tihomir Brnjanec), HGSS, gradonačelnik Grada Čazme g. Dinko Pirak, „Komunalije“ Čazma – direktor Želimir Curiš, Služba civilne zaštite Bjelovar, zatim predstavnica župana Bjelovarsko-bilogorske županije Andrea Bengez, načelnik Sektora za smanjenje rizika od katastrofa Ravnateljstva civilne zaštitite Dražen Štajduhar i drugi službenici Ravnateljstva CZ, Hrvatske vode –  VGI „Ilova-Česma“ rukovoditeljica dionica obrane od poplava na području grada Čazme Andrea Sušak, predstavnici HGSS Stanice Bjelovar Kristijan Čikor i Mario Golem, kao i drugi članovi Stožera civilne zaštite Grada Čazme (predsjednik Gradskog vijeća, PP Čazma).

Provedena je analiza postupanja sudionika sustava civilne zaštite i žurnih službi nakon pojave olujnog nevremena, pojašnjeni uzroci pojave i prodiskutirane mogućnosti povećanja spremnosti na takve nepogode, provedena rasprava s ciljem donošenja adekvatnih zaključaka i pronalaska učinkovitijeg načina otklanjanja posljedica nevremena. Raspravljene su mogućnosti izbjegavanja uočenih pogrešaka u reakciji i sanaciji u slučaju ponovljenog nevremena, otklanjanja potencijalnih nedostataka i pripreme pričuvnih sustava osnovnih energenata, usklađivanja koordinacije operativnih snaga na terenu, otklanjanja logističkih problema i nabave nedostajuće opreme za operativno djelovanje te u konačnici smanjivanja ranjivosti u narednom razdoblju.

Isto tako, u svrhu podizanja svijesti o potencijalno opasnim situacijama (požari, poplave, potresi, velike nesreće) i mogućim katastrofama službenici Ravnateljstva civilne zaštite posjetili su i Osnovnu školu Čazma gdje su učenicima na edukativan i interesantan način prezentirali  korisne informacije o potencijalnim ugrozama i kako postupati u tim slučajevima. Kako bi se utvrdile naučene lekcije učenici su sudjelovali u prigodnom kvizu znanja o sustavu civilne zaštite i predmetnim temama, a sudionicima i školi su podijeljene nagrade i igra “Zemlja rizika”.

Izvor- Služba civilne zaštite Bjelovar

Nema postova za prikaz