Obavijest o odvozu granja na užem području grada Garešnice

Komunalac d.o.o. Garešnica obavještava građane da će u periodu od 20.- 24. studenog vršiti uslugu odvoza granja nastalog orezivanjem voćaka i ukrasnog bilja za uži dio grada Garešnice. Navedeni otpad potrebno je iznijeti izvan ograde 1 do 2 metra od ruba ceste te biti dostupan djelatnicima od 7- 15 sati.

Nema postova za prikaz