Grad Garešnica objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivrednicima u 2023. godini

Grad Garešnica jučer je objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivrednicima u 2023. godini, sukladno “Programu mjera za razvoj poljoprivrede na području grada za razdoblje do 2027. godine”. Potpore male vrijednosti dodjeljivat će se za edukacije i stručno osposobljavanje, za sudjelovanje na sajmovima, kao i za razvoj voćarstva, vinogradarstva i povrtlarstva. Odnosi se na troškove u ovoj godini, što ne uključuje PDV-e.

Zahtjevi se podnose najkasnije do 11. prosinca, a Javni poziv s pripadajućim obrascima objavljen je na službenim stranicama Grada Garešnice.

više na linku: JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2023. godini sukladno „Programu mjera za razvoj poljoprivrede na području Grada Garešnica za razdoblje 2023. – 2027. (garesnica.eu).

Nema postova za prikaz