Cjenik korištenja mrtvačnica u Općini Hercegovac

Foto- Općina Hercegovac fb, autor I. Novotni

U Općini Hercegovac izmijenjen je cjenik korištenja mrtvačnica. Iako se dosadašnje cijene ne mijenjaju, posljednjom odlukom Općinskog vijeća dodana je nova stavka. Većina slučajeva odnosi se na najam prostora u kojem pokojnik boravi nekoliko sati prije sahrane, što stoji 15 eura. No, ima situacija kada se koristi cijelu noć i tada je cijena 30 eura na svim grobljima. Sukladno vremenu boravka, rastu i troškovi, napomenuo je općinski načelnik Boro Bašljan.

Nema postova za prikaz