Komunalac Garešnica nabavio vozilo za miješani komunalni i drugi otpad

U 2023. godini garešnički Komunalac d.o.o. zabilježio je kontinuirano povećanje sakupljenog odvojenog otpada. Ujedno je smanjena količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu Johovača za više od 20 posto, sa čim je zadovoljan direktor Dražen Bengez.

S ciljem pružanja što kvalitetnije usluge nabavljeno je još jedno vozilo za odvoz miješanog komunalnog otpada, vrijedno 131.000 eura, čija je primopredaja danas obavljena. Zbog povećane potrebe odvoza sedam vrsta otpada, u planu je i nabava novih vozila, potvrdio je direktor Bengez.

Time je nastavljena dugogodišnja suradnja s tvrtkom Gradatin iz Sesveta, koja ja isporučila i ovo vozilo od 16 kubika, najzastupljenije na europskom tržištu, rekao je direktor Marko Jukić.

Nema postova za prikaz