Vodovod do svih naselja Općine Velika Trnovitica

Dovršetkom vodovoda izgrađenog na dionici Nova Ploščica – Velika Mlinska i puštanjem u pogon sustava iz središnjeg dijela općine prema Garešnici, pokrivenost će biti 80 posto. Dakle, toliki postotak stanovništva Općine Velika Trnovitica imat će pristup pitkoj vodi, ističe načelnik Ivan Marković.

Cilj je vodovod dovesti i u preostala četiri slabije naseljena sela te općine, od čega se ne misli odustati, dodaje načelnik Marković.

Po završetku magistralnog cjevovoda dužine deset kilometara od Velike Trnovitice do Garešnice, na njega će se moći priključiti i druge susjedne općine, Berek i Hercegovac.

Nema postova za prikaz