Novo vodstvo garešničkog Dječjeg vrtića „Maslačak“

S novom godinom, došlo je i do promjene na čelu garešničkog Dječjeg vrtića „Maslačak“. Tako od 2. siječnja funkciju ravnatelja vrtića obnaša Dalibor Weiser, magistar ranog i predškolskog odgoja, koji u struci kao odgojitelj predškolske djece radi već 17 godina.

Cilj svih djelatnika našega vrtića je osigurati poticanje razvoja svih djetetovih potencijala, uz zadovoljavanje dječjih potreba, poštivanje prava djeteta te stvaranje poticajnog okruženja. S obzirom na to da nam je svako dijete jednako važno, u radu ćemo njegovati individualizirani pristup djetetu. Primjenjivat ćemo pristup koji se temelji na osobnim i razvojnim karakteristikama te potrebama svakog djeteta. Programi u našem vrtiću temeljit će se na razvojno primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja. To podrazumijeva pažljivo strukturirano okruženje i poticajnu materijalnu sredinu koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštva, poznavanje zakonitosti djetetovog rasta i razvoja (u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad) te poticanje partnerskog odnosa s roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnoga razvoja djeteta“, poručuje ravnatelj Weiser.

Pri upravljanju važnom institucijom kao što je vrtić, valja imati na umu i koja je misija i vizija djelovanja. To smo upitali i Weisera koji je rekao: „Misija je Dječjeg vrtića „Maslačak“ ostvariti vedro i poticajno okruženje za djecu, roditelje i djelatnike u kojem će se, uz poštivanje individualnih dječjih potreba i interesa, provoditi odgojno-obrazovni rad. Vizija Dječjeg vrtića „Maslačak“ je neprestano unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog rada te kreiranje aktivnosti koje će naš vrtić učiniti jedinstvenim, prepoznatljivim i drugačijim od ostalih. Želimo biti vrtić u kojem djeca i odrasli zajedno rastu i uče jedni od drugih“.

Veliki su planovi za ulaganje u poboljšanje i nadogradnju garešničkog vrtića. Tako se je Grad Garešnica prijavio na Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za Dodjelu financijskih sredstava gradovima od I. do IV. skupine za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. Projekt je odobren te je Gradu Garešnici dodijeljen maksimalni iznos od 38.500,00 eura za rad Dječjeg vrtića „Maslačak“. „Sredstva su namijenjena i iskoristit će se za unapređenje ranog i predškolskog odgoja kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja. To predstavlja različite razine specifičnih potreba u sklopu organizacije i provedbe predškolskog sustava obrazovanja, od sustava plaća u tom sektoru, sustava zapošljavanja potrebnog kadra, financiranje potrebnih materijalnih ulaganja u proširenje smještajnih kapaciteta i brojne druge važne potrebe“, kazao je Weiser.

No, to nisu jedini planovi za garešnički dječji vrtić. Tako se je zbog potrebe za dodatnim kapacitetima, Grad Garešnica odlučio na nadogradnju postojećeg objekta u Ulici Petra Svačića. Za prijavljeni je projekt Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo 487.359 eura, kojima će se sufinancirati radovi dogradnje objekta. Tim će se proširenjem, odnosno novim prostorom, stvoriti uvjeti za rad tri nove vrtićke skupine s popratnim sadržajima.

Osim navedenih radova na proširenju vrtića, Weisera smo upitali i kakvi su planovi za daljnji rad vrtića po pitanju dječjih aktivnosti: „Plan nam je u daljnjem razvoju ranog i predškolskog odgoja pružiti djeci mogućnost sudjelovanja u kraćem dramsko-scenskom programu koji će, uz kraći program ranog učenja engleskog jezika koji se već provodi u našem vrtiću, pružiti djeci mogućnost usvajanja nekih drugačijih znanja i vještina. Isto tako, i dalje se kod djece planiraju njegovati i proširivati znanja eko programa kako bi svijest o zaštiti prirode i okoliša bila utkana u njihove živote od najranije dobi“, zaključuje ravnatelj Weiser. 

Nema postova za prikaz