Mjera za samozapošljavanje HZZ-a

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je uvjete za prijavu na mjeru za samozapošljavanje u 2024. godini.

Poduzetnički centar Garešnica vodi vas korak po korak od upoznavanja s uvjetima mjere, iznosima koje je moguće ostvariti i prihvatljivim djelatnostima. Izrađuju poslovni plan te vas vode i kasnije nakon što vam potpora bude odobrena.

Cilj mjere je financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao. Trajanje mjere je 24 mjeseca, a ciljane skupine su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

1. skupina – do 15.000,00 eur

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. skupina – do 10.000,00 eur

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

(J) Informacije i komunikacije

3. skupina – do 7.000,00 eur

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti na temelju procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je dio poslovnog plana.

Za sva pitanja, inicijalni razgovor, prihvatljivost i razradu ideje te izradu poslovnog plana, obratite se timu Poduzetničkog centra na adresi Trg hrvatskih branitelja 10, Garešnica, mail: info@pc-garesnica.hr ili telefonski broj 043/214-416. Radno vrijeme Centra je od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Izvor: PC Garešnica

Nema postova za prikaz