Izmjene Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Foto: Pexels/ilustracija

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, usvojen je izmijenjen Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine. Nacionalna naknada za starije osobe od 1. siječnja 2024. iznosi 150,00 eura mjesečno.

Što je nacionalna naknada za starije osobe?
Nacionalna naknada za starije osobe je novčano primanje za hrvatske državljane starije od 65 godina života koji nisu osigurali prihod za starost iz sustava mirovinskog osiguranja, odnosno nemaju ispunjen zakonom propisan uvjet od minimalno 15 godina staža osiguranja i ne ostvaruju pravo na mirovinu. Nacionalna naknada za starije osobe iznosi 150 eura mjesečno.

Tko može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe?
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od deset godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti:
• da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
• da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 300,00 eura po članu kućanstva mjesečno u 2024. godini
• da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
• da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
• da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju kad je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Kako podnijeti zahtjev za nacionalnu naknadu za starije osobe?
Postupak za priznanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe pokreće se zahtjevom koji se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani. Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a ili kupiti u Narodnim novinama.

Kako se isplaćuje nacionalna naknada za starije osobe?
Nacionalnu naknadu za starije osobe HZMO isplaćuje korisniku preko poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj, u tekućem mjesecu za protekli mjesec, a na zahtjev korisnika može se isplaćivati na adresu korisnika putem pošte. Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe kojem se nacionalna naknada za starije osobe isplaćuje putem pošte može ovlastiti opunomoćenika da u njegovo ime prima nacionalnu naknadu za starije osobe. Punomoć se dostavlja HZMO-u, a vrijedi godinu dana. Zatečenim korisnicima nacionalne naknade za starije osobe HZMO će po službenoj dužnosti, od 1. siječnja 2024., odrediti svotu nacionalne naknade za starije osobe u iznosu od 150,00 eura, bez donošenja rješenja. To znači da postojeći korisnici nacionalne naknade za starije osobe ne trebaju podnositi zahtjev, već će im HZMO po službenoj dužnosti odrediti i isplaćivati uvećanu svotu.

Je li moguće naslijediti nacionalnu naknadu za starije osobe?
Nacionalna naknada za starije osobe osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti. Nacionalna naknada za starije osobe ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja.

Nema postova za prikaz