Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnim manjinama

Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja u skladu s Odlukom o razvrstavanju te više od 5 posto pripadnika pojedine nacionalne manjine u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2021. godine. Ukupan iznos sredstava iznosi 5.083.516,00 eura. Podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za financiranje projekta. Podnositelj podnosi zahtjev za financiranje projekta od 19. ožujka 2024. godine do najkasnije 19. travnja 2024. godine.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja. Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 eura s PDV-om. Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu neće se dodjeljivati iznos financiranja viši od 50.000,00 eura (bez obzira na visinu traženog iznosa u zahtjevu) s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura s PDV-om.

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2024. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 30. travnja 2025. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2024. godini.

Projektna dokumentacija i više informacija dostupno je u Poduzetničkom centru Garešnica na adresi Trg hrvatskih branitelja 10, Garešnica, mailu info@pc-garesnica.hr ili telefonu 043/214-416. Radno vrijeme Centra je od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Nema postova za prikaz