Predstavljen projekt izgradnje školsko sportske dvorane kod Gimnazije Bjelovar

Bjelovarsko-bilogorska županija, kao osnivač Gimnazije Bjelovar, pokrenula je projekt dogradnje dodatnih sadržaja koji će školi omogućiti povećanje kapaciteta i stvaranje uvjeta za još bolji i kvalitetniji rad. Nakon provedenog postupka javne nabave, posao izrade idejnog rješenja i idejnog projekta dobila je tvrtka AG PLANUM d.o.o. iz Zagreba čiji su predstavnici s bjelovarsko-bilogorskim županom i ravnateljicom Gimnazije projekt predstavili javnosti.

Plan je u dvorištu škole izgraditi dvodijelnu dvoranu za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ali i za ostale sportske i kulturne aktivnosti. Poznato je da Gimnazija Bjelovar od svog osnutka nema vlastitu dvoranu i to je nepravda koju želimo ispraviti“, rekao je župan dodajući da se uz izgradnju dvorane planira i izgradnja još jedne zgrade s dodatnim učionicama i ostalim potrebnim sadržajima. Plan podrazumijeva da projekt mora biti samoodrživ kako bi se uložena sredstva vratila u što kraćem roku, istaknuo je župan: „Stoga smo planirali i izgradnju dodatnog komercijalnog sadržaja, a to je podzemna garaža s 50-ak parkirnih mjesta koja će se nalaziti ispod same dvorane i dvorišta škole čijom se izgradnjom ostvaruju dva cilja. Jedan je da će se naplatom parkiranja doprinijeti samoodrživosti projekta, a drugi da će se time ublažiti problem parkiranja u središtu grada“. Županije je već iskazala interes i dostavila podatke Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a sve u svrhu prijave na javni poziv koji će se raspisati za povećanje kapaciteta gimnazijskih programa.

Ovaj projekt zasigurno će doprinijeti da Gimnazija Bjelovar postane atraktivnija i privlačnija budućim gimnazijalcima, što je potvrdila i ravnateljica Gimnazije Tanja Mamić. „Izuzetno sam sretna zbog ovog projekta jer Gimnazija Bjelovar ima veliku dugogodišnju tradiciju. Osnovana je još 1858. godine, a sama zgrada u kojoj je danas datira iz 1901. godine. Kao što je i župan rekao nepravedno je da nemamo svoju vlastitu sportsku dvoranu i to nam otežava organizaciju i umanjuje kvalitetu nastave. Ovo je izuzetno važan trenutak za našu školu i naš grad i ovaj projekt će značajno doprinijeti atraktivnosti naše škole i povećati broj učenika koji će se u nju upisati“, istaknula je ravnateljica Mamić. Također, veseli da će škola osim dvorane dobiti i dodatan učionički prostor s osam učionica koje će školi omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu: „Ne mogu sakriti svoje oduševljenje i sreću što je došao trenutak da se planira jedan tako značajan projekt, za koji bi se usudila reći, da je projekt generacije i ovo je ostvarenje stoljetnog sna“, poručila je Mamić.

Nema postova za prikaz