MORH raspisao Javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu, 10. travnja Javni natječaj za ugovorni prijam 200 vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu u trajanju od dvije godine. Početak službe je 1. svibnja 2024.godine.

Prijam kandidata provest će se sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe: Benkovac, Bjelovar, Divulje, Đakovo, Gospić, Karlovac, Knin, Lučko, Molunat, Petrinja, Ploče, Podvornica, Pula, Rijeka (Učka), Slunj, Split, Varaždin, Velika Gorica, Zemunik Donji i Zagreb.

Posebni uvjeti propisani su za sljedeća mjesta službe:

– Divulje – zvanje zrakoplovni tehničar,

– Gospić – vozačka dozvola C kategorije,

– Lučko – vozačka dozvola C kategorije,

– Molunat – zvanje kuhar i

– Zemunik Donji – vozačka dozvola C kategorija i/ili zvanje mehaničar za vozila.

Probni rad traje šest mjeseci. Na Javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, a kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člancima 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama RH.

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona o službi u Oružanim snagama RH su:

– najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje

– najviše navršenih 30 godina života do kraja 2024. godine

– uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

U vojničku službu mogu se primiti i ugovorni vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i koji uz navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona o službi u Oružanim snagama RH i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine, br. 91/18).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: presliku osobne iskaznice, rodni list, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci. Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prije prijema u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati će proći odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu. Kandidati će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti i potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.     

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, nakon objave Natječaja u Narodnim novinama, najkasnije do 20. travnja 2024. godine.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane, telefonu 01/3784-812 ili 01/3784-813 te u Područnim odjelima, odnosno odsjecima za poslove obrane.

Nema postova za prikaz