Obavijest korisnicima mirovine o isplati jednokratnog novčanog primanja

Foto: Pexels/ilustracija

Prema Odluci o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, koju je donijela Vlade Republike Hrvatske sredinom ožujka, kreće isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine, a na prijave pozivaju i iz gradske uprave u Garešnici.

Korisnicima kojima ukupno mirovinsko primanje za veljaču ove godine ne prelazi iznos od 880,00 eura iznos jednokratnog novčanog primanja (JNP) određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

do 320,00 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160,00 eura

od 320,01 do 460,00 eura u iznosu od 120,00 eura

od 460,01 do 600,00 eura u iznosu od 80,00 eura

od 600,01 do 730,00 eura u iznosu od 60,00 eura te

od 730,01 do 880,00 eura u iznosu od 50,00 eura.

 
U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu. Većem djelu korisnika mirovine JNP isplaćen je 27. ožujka 2024.
  

Korisnici kojima će JNP biti isplaćen najkasnije u lipnju 2024. su:

– korisnici mirovine ostvarene u RH u obveznom mirovinskom osiguranju i koji imaju prebivalište u RH, koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura

-korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura

– korisnicima mirovine kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili država koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura, pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja ove Odluke Vlade RH

– korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024. i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za veljaču 2024. godine ne prelazi iznos od 880,00 eura

Korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva te korisnici samo inozemne mirovine kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 880,00 eura, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili do 29. veljače 2024., obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. svibnja 2024. dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za veljaču 2024. putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice dostupne na mrežnoj stranici HZMO-a, a više informacija dostupno je i na stranici Grada Garešnice.

Nema postova za prikaz