Bliži se izgradnja biciklističke staze u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar – Garešnica

Nakon opsežnih priprema i provedenog postupka javne nabave, Bjelovarsko-bilogorska županija učinila je i prvi značajan korak u realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na trasi nekadašnje pruge Bjelovar – Garešnica. Naime, potpisan je ugovor s odabranim projektantom bjelovarskom tvrtkom M PLAN koja će izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju. Detalje planiranog projekta iznijeli su župan Marko Marušić i direktor projektantske tvrtke Hrvoje Malčić.

Danas smo potpisali ugovor za izradu glavnog projekta kojim želimo ovu dionicu stare pruge Bjelovar – Garešnica prenamijeniti u biciklističku stazu ukupne dužine nešto više od 66 kilometara. Ovo je jedinstven projekt ne samo u našoj županiji, nego i u ovom dijelu Hrvatske jer nitko nema biciklističku stazu ovakve dužine i taj projekt će sigurno doprinijeti razvoju cikloturizma“, poručio je tom prilikom župan Marušić napominjući da je projekt iznimno zahtjevan. „Puno je izazova pred nama, dionica je jako dugačka i treba riješiti imovinsko pravne odnose, ali mi ćemo gledati da sve to što brže riješimo kako bismo imali spremnu dokumentaciju da možemo na vrijeme aplicirati na neke od najavljenih natječaja“, dodao je župan.

Da se radi o zahtjevnom i kompleksnom projektu potvrdio je i direktor M PLANA Hrvoje Malčić. „Kao što je i župan rekao ovaj projekt je vrlo kompleksan, ali ovo je i jedna vrlo kvalitetna i ozbiljna priča, nešto što ne postoji u Hrvatskoj. Možda u nekim bližim zemljama, u Austriji i nešto u Sloveniji. To je biciklistička staza koja povezuje više općina i gradova i to po trasi nekadašnje pruge. S obzirom na to da ta trasa prolazi preko tisuću čestica, prvo ćemo napraviti idejni projekt na temelju kojeg će se ishoditi lokacijska dozvola. S obzirom na kompleksnost projekta planira se fazno građenje i trebat će ishoditi 15 do 20 građevinskih dozvola“, rekao je Malčić. Što se pak tiče rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Malčić je kazao da postoje situacije gdje su u pitanju privatna zemljišta, ali i dobar dio trase na državnom zemljištu tako da će trebati vremena da se ishode građevinske dozvole, ali zato je i planirano fazno građenje. „Ovo je jedna velika investicija koja može biti realizirana u pojedinačnim fazama tako da će građani moći koristiti određene trase u nekakvom razumnom periodu nakon ishođenja građevinskih dozvola i izvođenja radova“, poručio je Malčić.

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji su odobrena sredstva u visini od 318.000 eura, koja su osigurana u sklopu razvojnog sporazuma Sjever.

Nema postova za prikaz