Održana sjednica skupštine BBŽ

Danas je u Bjelovaru zasjedala Županijska skupština. Jedino pitanje na Aktualnom satu bilo je ono Marijana Sabolovića (HSS) o mogućem povećanju sredstava za potpore u poljoprivredi. Pročelnik Zlatko Pavičić smatra da će predviđeno biti dovoljno, sudeći i prema prošlogodišnjim projekcijama, a u deset dana koliko Javni poziv traje stiglo je 140 prijava. Donijet je i zaključak da se pristupi izmjeni i dopuni statuta županije vezano za manjinske dožupane. Pred vijećnicima se još našlo izvršenje proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za prošlu godinu i pripadajući programi. Također, prve izmjene ovogodišnjeg.

Na sjednici skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, posljednjoj prije ljetne stane, usvojeno je izvršenje proračuna za 2023. godinu. Prihvaćeno je s 23 glasa za, dva protiv i jednim suzdržanim. Ukupni prihodi i primici lani su iznosili 133 milijuna eura, a rashodi i izdaci 137 milijuna eura. Županijski vijećnici ujedno su donijeli prve izmjene ovogodišnjeg proračuna, čiji je novi plan na prihodovnoj strani 101.412.000 eura, a kod rashoda 104.250.760 eura. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina novim planom proračuna iznose 2.839.085 eura.

Župan Marko Marušić u raspravi o hidrantskoj mreži, koje još uvijek nema posvuda, rekao je kako će i ubuduće pomagati lokalnim jedinicama kod vodovoda, a na prve kilometre čeka i Zrinski Topolovac.

Tamo gdje nema vode, dostavljaju je vatrogasci, dodao je predsjednik Vatrogasne zajednice BBŽ Silvestar Štefović.

Na Dnevnom redu su bila i izvješća o stanju zaštite od požara i županijskog vatrogasnog zapovjednika, županijskog Doma zdravlja, Crvenog križa, Doma za starije osobe Bjelovar, kao i Kulturnog centra Mato Lovrak u Velikom Grđevcu, sve za 2023. godinu. Pokreće se i postupak javne nabave za energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja u Garešnici. Na samom kraju je prihvaćeno Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije od 2014. – 2021. godine, na posljednjoj sjednici prije ljetne stanke.

Nema postova za prikaz