Na posljednjoj sjednici o zemljištu!

Posljednji put u ovom sazivu, jučer su zasjedali članovi Gradskog Vijeća Garešnice. Nakon žustrog i produženog aktualnog sata i nekoliko prihvaćenih izvješća, interes je izazvala na dnevni red naknadno dodana točka.

Odnosi se na Odluku o prodaji blizu 88 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Garešnice. Dok će natječaj za prodaju ovih dana u objavu, istovremeno je Ministarstvo poljoprivrede objavilo Javni natječaj za zakup ribnjaka na površini više katastarskih općina. Jednostavno rečeno, riječ je o površinama bivše Ribe d.d. te se ovim natječajem daje u zakup na 25 godina.

U pripremi je dokumentacija i za površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje će sredinom godine biti ponuđene za zakup.

Nema postova za prikaz