Tehničke upute

Tehničke upute
Banner – vrh naslovne stranice za objavu moguće je dostaviti u formatu jpeg,
jpg, gif, png, html5 od veličine 750×100 pixela do 1920×180 pixela uz
mogućnost korekcije ostalih nepodržanih formata.
Uz banner, moguće je dostaviti i link na landing page, odnosno link stranice na
koju banner može voditi.
Banner – ispod prvih objava moguće je dostaviti u formatu jpeg, jpg, gif, png,
html5 od veličine 1066×133 pixela ili većih formata istih omjera, uz mogućnost
korekcije ostalih nepodržanih formata.
Banner – sidebar desne strane moguće je dostaviti u formatu jpeg, jpg, gif, png,
html5 od veličine 324×229 pixela ili većih formata istih omjera, uz mogućnost
korekcije ostalih nepodržanih formata.

Sponzorirani članak može sadržavati najviše 3.000 slovnih znakova (zajedno s
razmacima).
Uz sponzorirani članak objavljuje se fotografija vodoravnog položaja, koju
naručitelj također treba dostaviti, dimenzija od 640×452 do ostalih veličina
omjera 4:3 koje se automatski prilagođavaju stranici.
Objava dodatnih fotografija uz sponzorirani članak dodatno se naplaćuje.
Krugoval 93,1 MHz Garešnica, kao osnivač portala ne odgovara za sadržaj
naručenih i objavljenih oglasa, kao niti za točnost informacija i podataka
objavljenih u njemu Za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo
oglašivač (Zakon o medijima, čl.20, st.6).
Izdavač zadržava pravo neobjavljivanja oglasnih sadržaja ukoliko je njihov
sadržaj neprimjeren, uvredljiv, protuzakonit, ukoliko ne zadovoljava tehničke
uvjete te ukoliko nije dostavljen na vrijeme ili nije plaćen prije objave (u slučaju
avansne uplate).
Rokovi
Prije objave, oglašivač je obvezan na vrijeme dostaviti narudžbenicu i
materijale, najmanje 24 sata prije planirane objave.
Ukoliko se objava planira u dane vikenda, blagdana ili u ponedjeljak, isto je
potrebno dostaviti najmanje 48 sati prije. To se odnosi na banner, pripremljeni

tekst sponzoriranog članka ili podatke za pripremu članka i pripadajuću
fotografiju te video materijal.
Naručenu objavu moguće je otkazati samo pisanim putem najmanje 24 sata prije
objave. U suprotnom će narudžba u potpunosti biti naplaćena.