Pri kraju je izgradnja vodovoda u Šimljanici

Izgradnja vodovoda u Šimljanici ulazi u završnu fazu.  Vod u dužini sedam kilometara spušten je iz Šimljane, a cijevi su postavljene do kraja sela te prema Hižišću. Zbog konfiguracije terena, potrebne su dvije precrpne stanice, a sve će biti izvedeno znatno prije predviđenog roka od četiri godine. Za Općinu Berek, nositelj radova od tri i pol milijuna kuna su Komunalije Čazma.

Nema postova za prikaz