Cijevi za vodovod postavljene i prema šimljaničkim odvojcima

Vodovod u Šimljanici, na trasi dugoj sedam kilometara, imat će dvije precrpne stanice. Ujedno se grade i šahte, za vod koji je spušten iz susjedne Šimljane.

Osim uz glavnu cestu, cijevi su položene i prema odvojcima. Za Općinu Berek

radove izvode Komunalije iz Čazme, a trebali bi biti gotovi još ove godine, u sezoni najveće potrošnje.

Nema postova za prikaz