Obnova šume u Gospodarskoj jedinici Krnjača-Gradina Šumarije Garešnica

Završava desetogodišnji Program gospodarenja za jedinicu Krnjača-Gradina na području katastarske općine Kostanjevac, u Šumariji Garešnica. Informativne ploče uz županijsku cestu govore o provedenim radovima obnove šume. Tamo se na površini od 9 i pol hektara nalazila šuma hrasta, bukve i graba stara 129 godina. Nedovoljno pomlađeni dijelovi pošumljeni su hrastom kitnjakom, čije se mladice njeguju i štite od bolesti. Na taj način, pozitivno se utječe na klimatske promjene, a mlada šuma nastavlja s rastom. Za svaku gospodarsku jedinicu izrađuje se Osnova gospodarenja, koju odobrava Ministarstvo poljoprivrede i ide na javni uvid, a Hrvatske šume nositelj su i međunarodnog certifikata o održivom gospodarenju.

Izvor: Hrvatske šume, Šumarija Garešnica

Nema postova za prikaz