Obavijest vlasnicima i nositeljima prava na nekretninama za područje katastarske općine Hercegovac

U sklopu višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. na području katastarske općine Hercegovac započinje postupak nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove/osnivanja zemljišne knjige.

Pozivaju se vlasnici i nositelji prava na katastarskim česticama u katastarskoj općini Hercegovac na javni skup građana (tribinu) koje će se održati na lokaciji:

Hrvatski Seljački Dom u Hercegovcu 15.02.2023. godine (srijeda) u 17:00 sati

Na skupu građana će predstavnici Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Bjelovar, Općine Hercegovac,  te predstavnici Izvoditelja informirati mještane o projektu i svim pravima i obvezama vezanim uz katastarsku izmjeru.

Izvor: Geometricus d.o.o.

Nema postova za prikaz